Μεγάλοι Δωρητές

1). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΤΑΣΙΟΥ

2). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ

3). ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΛΑ - ΤΣΙΑΜΤΣΟΥΡΗ